2015. március 9., hétfő

Európában léteznek NUTS -2 kategóriás etnikai - autonom - régiók

http://erdelyipolgar.blogspot.ro/2014/10/europaban-leteznek-nuts-2-kategorias.html

Nemrég körbekérdeztük a szakembereket és arra a következtetésre jutottunk, hogy a mostani kormánynak már nem kell feltalálnia a "spanyol viaszt", mert létezik etnikai alapú NUTS régió! 

- Tisztelt Horváth úr, nemrég megígérte volt, hogy elmondja milyen lehetőségek lennének a három székely megyét egybefogó NUTS 2-es régió kialakitására. Most újra megkérdezzük miként látja Ön? 
- Látható, hogy többségi vezetők - de sajnos a mieink közül is többen - nem látják vagy csak nem akarják észrevenni, hogy a süketek beszélgetését inditották el, vagy folytatják és nem az eszükkel, hanem csak a szivükkel akarják, meggyőzni a másik oldalon űlőket. Olvastam, hogy közzétették a dr. Szabó Pál ELTE tanárának egy dokumentum értékű dolgozatát. Ebben található az a sok adu, amely bizonyítja, hogy azok, akik továbbra is elleneznék az autonom vagy etnikailag kialakitott NUTS régiót alaposan tévednek! Annak ellenére. hogy nem új keletű a cikk (2003) dr. Szabó bemutatja, hogyan és főleg milyen érvek alapján alakult ki a NUTS-norma. Azt is leirja, hogy már rég léteznek etnikai alapon kialakult NUTS régiók is! Pld. Olaszországban egy NUTS 2 egységként megjelenő Trentino-Alto Adige régió, etnikai alapon, két külön egységre oszlik éspedig a Provinzia autonoma Bolzano illetve a. Trento néven lett újrajegyezve a brüsszeli irodában.Itt figyelembe vették a Fenet szakdolgozatát is Ezt veszi górcső alá a Adevar egyik cikke, de nem pozitív a hozzáállása. Viszont jómagam is erre a formára gondoltam, amikor is megfogalmazódott bennem a NUTS-2-es Székelyföldi Régiókialakitása. Ennek a gazdasági vetületét ki lehet alakitani, úgy a nemzetiek Mikó Imre Terve, mint a polgáriak Bethlen Stratégiája alapján. Az már más tál tészta, hogy akarjuk-e a közös gondolkodást-
- Igen, de abban a cikkben szó van arról is hogy a NUTS 1-3 szinteket a LAU-val bővítették ki majd elhagyni kényszerültek mert a 2003-as formában már nem igen lehet minden országban felfedezni vagy tévednénk?
-  De az emlitett két autonom régió nem lett leminősitve és továbbra is NUTS-2-sek maradtak. Másképpen a LAU a "local administrative unit"-nak a röviditése, de nem ezért került le a porondról, hanem a fejlesztéspolitika és annak stratégiai megoldása került előtérbe, ahol a SWOT analizishez szükséges statisztikai adatok besorolása lett fontos, mert azokat a területeket kell fejleszteni, amelyekben a 3 éve GDP-átlag kissebb mint az EU-s átlag 75 %-a. 
- Ön a múltkor a NUTS-2-ben látott megvalósitási lehetőséget, még most is így látja?
- Amint a dr. Szabó cikkéből is kiderül a kötelező EU-s normák közzé tartozó NUTS beosztás szerint egy NUTS-2-ben csak minimálisan 800.000 lakossági számra van szükség és a három megye ezen a téren igencsak eleget tesz ennek a kitételnek. Ugyanakkor csak a Maros megye GDP-átlaga magasabb a másik kettő gyengébb, de lényegesen kevesebb az EU-s GDP-átlag 75%-nál, azaz fejlesztésre alkalmas. Ezzel szembe a moldvai vagy az olténiai megyéknek sok esetben nincs olyan szakember gárdája akik az EU-s alapokra sikeresen pályáznának, azaz lemaradnának s ezt nem akarja a kormány beismerni.
- A NUTS-4-es széki vagy járási felosztás erőltetése mennyire alkalmas a mostani felállásban?
- Nem arról van szó hogy erőltessük vagy sem, hanem csak arról lenne szó. hogy a pozitiv példa mindig hathatósabb. Igy a NUTS-2 járhatóbb út, mint a NUTS-4 mert csak a NUTS1-3 kötelező kategóriaszintek!  Azon kivül pedig a NUTS jegyzék kialakításakor - valamint az átalakításakor is - fontos szempont volt, hogy a NUTS egy többszintű, „hierarchikus” osztályozás legyen: három regionális (NUTS1-3), illetve két lokális szint (NUTS4-5) legyen. Ha az autómia mellett tesszük le a voksunkat, akkor azt mindenképpen  NUTS-2-es régiószintűre kell megalkotni, mert a lokális szint nem igen lehet életképes. Azt is figyelembe kell venni, hogy már az első beosztás után az EU 15 tagállama közül csak hatban fogadták el a NUTS-4-et. Azaz ha egy országvezetés nem akarja nem lehet őket erre kötelezni!!!
- De Ön szerint a hazai szinten is elfogadható lehetne az alsó "lokális" szint?
- Amint a különböző fórumokon is elhangzott a hazai vezetések nem igen értették mit és miért kell tiltani. A többi EU-s vezetés sem igen értette, hogy a francia kormány miért kötötte magát abban, hogy a régiók(a NUTS-2) határvonalai miért legyenek a megyehatárokkal(NUTS-3) azonosak. Pedig egyszerű a kérdés: ebben az esetben a NUTS-2 kialakitásával nem kell a már kialakult adminisztrativ beosztás felboritani. Nem kell az Alkotmányt sem megváltoztatni és még kormányhatározat sem kell kieszközölni, mert a NUTS-2-es régiók az érintett megyében lakókat képviselő megyevezetők megegyezése alapján is létrehozható(a megyében lakók megkérdezése után). Az sem szabad elfelejteni, hogy már a megnevezésben is ott van hogy azt csak statisztikai kérdésként kezelendő. Összeállnak vagy szétvállhatnak a megyei vezetések a gazdasági és a stratégiai megoldások alapján és ha a lakossági megbízást népszavazás alapján megkapják!
Ilyenformán a lokális szint az EU-ban nem olyan lényeges, ha a kötelező NUTS-1-3 régiószintek már kialakultak, mert a helyi szinten felmerülő kérdések körét, a helyi vezetések is meg tudják oldani. 
- Köszönöm a beszélgetést
- Én köszönöm a lehetőséget

Bolzano/Bozen NUTS - 2- es autonom régió

Nemrég kérdeztük a szakembert miként látja a régiós felosztást, most újabb részletekkel szolgálhatunk.
Amint olvasható volt a riportban megtudhattuk, hogy léteznek az EU-ban olyan régiók is amelyeknek még a nevükben is megtalálható az "autonóm" elnevezés, amiről persze a mostani vezetők nem akarnak tudomást szerezni. Amint a mellékelt táblázatból is kiderül az olasz területen van ezekből kettő is, akik nemcsak autonóm területeként vannak számon tartva, hanem etnikai elgondolás alapján lettek kialakítva és ekképpen kerültek a NUTS táblázatba.
A két NUTS-2-es autonom terület, Olaszország Észak-keleti NUTS-1-es (ITH) részeként az ITH1-es és a ITH2-es kódszámmal szerepelnek, azzal a megjelelőssel, hogy etnikai alapon váltak el egymástól(német illetve olasz többséggel)
Ezt az EU-s tagállamokra kötelező felosztást megtalálhatjuk a http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R1059:20110207:EN:PDF
dokumentumban.
Az EU Eustat webwlapban érdekes dolgot lehet olvasni: éspedig a fenti eurégiós felosztás 2014 dec 31 -ig van érvényessége! http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction
Érdekes ahogyan a hazai vezetés - talán a tudatlanságuk vagy az ismerethiányuk miatt is - még 2003 előtt aláirták a NUTS-felosztást és kihagyva a NUTS-1-es lehetőséget, amely a geográfiai koordináták alapján osztotta volna fel az ország területeit és a NUTS-2-es révén kialakitható lett volna az aszimetrikus felosztás ahova a történelmi elnevezéseket is be lehetett osztani! Azt is meg kell emlitenünk, hogy a NUTS-1-es felosztásban olyan elnevezés találtak ki és fogadtaták el az EU-val, hogy 1-4-es "Makró-régió"?
Na és a NUTS-3-as felosztásba a megyék is besorolhatóak lettek volna, Ehelyett azonban furcsa mód a NUTS-2-es kategóriába tették a földrajzi felosztást Észak- vagy Dél Kelet , Dél- vagy Északnyugat, Központ, stb, amint a mellékelt táblázatból is kiderül:
Figyelemre méltó az utolsó ROZZ Extraregió elnevezés,mert ide is lehetne a Székelyföldet besorolni! Azaz valószínű, hogy nem akarván az autonómiát megadni egy elterelő adatbázist képzeltek el.
Viszont van még egy furcsaság a megadott és elfogadott NUTS-3-ban, - megyei szintekről van szó - mert ott a 2003-as hazai vezetők bevittek egy ROZZZ Extra-Regio szintet is! Ha jól átgondoljuk végül is ide is sorolható lenne a Székelyföldi Régió mert ez kötelező szint!!!
Valószínű, hogy a NUTS-4-es régiószint nem vezetne az autonómiához legalábbis a "rövidebb" úton, mert ez a szint már nem kötelező! 
Ha megnézzük a hazai felosztást a makrórégióknál is megtalálható az extra-régió NUTS_1-es ROZ, amit NUTS-2-ben ROZZ-re és NUTS-3-ban ROZZZ-re neveztek! 
Vajon milyen elgondolás alapján? Kérdezhetnénk, de  nem tesszük, mert az akkori miniszterelnök most államelnök akar lenni vagyis tovább butitaná a többségieket...
De menjünk tovább, ha belenézünk a EU-weblapjába érdekes kitételeket találunk.pld.:
"The current NUTS classification valid from 1 January 2012 until 31 December 2014 lists 97 regions at NUTS-1, 270 regions at NUTS-2 and 1294 regions at NUTS-3 level. Due to the accession of Croatia on 1 July 2013 the NUTS classification was extended by 1 NUTS-1, 2 NUTS-2 and 21 NUTS-3 regions."
Vagyis CSAK 2014 december 31-ig érvényes a mostani NUTS-os felosztás az EU-ban! Lásd a weblapot:
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction
A fentebb közölt sorokban megtalálható miért "siet" a mostani vezetés! De vajon elkészült-e az újabb felosztás, amit ugyancsak az EU-s normák értelmében népszavazásnak kellene alárendelni.
Van egy másik felvetés is: ha megnézzük a hazai NUTS-2 felosztásban a Centru régiót , látható, hogy a Hargita, Kovászna és a Maros megyéket ide sorolták vagyis a Székelyföld NUTS-2-es eurórégiót csak szimpla újrafelosztással is meg lehetne oldani és ehhez nem kellene nagy tam-tam...hiszen Olaszország és Ausztria beosztása esetében is így jártak el, amikor is a Bolzano és a Trento autonom területekre bontották a nagyobb NUTS-2-es régiót. Ez járható út! (EP)
Hasonló cikkek:
http://erdelyipolgar.blogspot.ro/2014/10/nuts-rol-megegyszer-illetve-az-azt.html
http://erdelyipolgar.blogspot.ro/2014/10/europaban-leteznek-nuts-2-kategorias.html
http://erdelyipolgar.blogspot.ro/2014/09/a-bizottsag-jelentese-az-europai.html
http://erdelyipolgar.blogspot.ro/2014/09/nuts-vagy-nem-nuts.html
http://erdelyipolgar.blogspot.ro/2014/06/cifra-kalotaszeg-egyik-gyongyszeme.html

TURIZMUS A RÉGIÓFEJLESZTÉS SZOLGÁLATÁBAN - KONFERENCIA PROGRAMJA

A. SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ: Időpont: 2015, április 23, csütörtök, 14 óra
Helyszín: MÜTF Oktatási központ, Kőkereszt tér 1.
Résztvevők: Dr. Kandikó József, Szász Jenő, Sándorné Dr. Kriszt Éva, Geréb László, Ilyés Ferenc
Témája: A konferencia céljainak, témájának, programjának, résztvevőinek, szekcióinak és előadásainak a bemutatása
B. PLENÁRIS ÜLÉS
Időpont: 2015, április 24., péntek, 15 óra
Helyszín: Stúdió mozi terme
Levezető elnök: Dr. Kandikó József
Előadások:
15,00-15,30 Köszöntő beszédek: Szász Jenő, Varga Mihály, Dr. Kandikó József, Sándorné Dr. Kriszt Éva, stb.
15,30-15,50 1. Meghívott: magyarországi szakpolitikus (Faragó Péter, Magyar Turizmus Zrt.)
16,50-16,10 2. Meghívott: magyarországi turisztikai tudományos élet képviselője (Dr.Szalók Csilla ,BGF)
16,10-16,30 3. Meghívott: helyi turisztikai élet képviselője (Babes-Bolyai, Gyergyószentmiklós)
16.30-17.00 Kávészünet, Média tájékoztatása
17.00-17.20 4. Meghívott: magyarországi nemzetpolitikai élet képviselője (NSKI, miniszterelnökség)
17,20-17,40 5. Meghívott: a Pécsi Tudományegyetem Regionális Doktori iskolája részéről 
17,40-18.00 6. Meghívott: MÜTF Oktatási Központ részéről (változtatható)
20,00 Vacsora - Gondűző étterem
C. SZEKCIÓÜLÉSEK (egy magyarországi és egy erdélyi vezetővel)
2015, április 25., szombat, délelőtt 9 óra, autóbusz indulása MÜTF előtti parkolóból
A program végén a társelnökök egy oldalas összegzést készítenek a szekció munkájáról, amelyet az Összegző plenáris ülésen bemutatnak. A szombat esti záró vacsorára a szekcióüléseken készült fényképanyagokból a konferencia munkáját bemutató slide-show készül.
1. szekció: Helyszín: MÜTF Oktatási Központ Időpont: 10,00-13,00
Téma: Az oktatás szerepe a turizmus fejlődésében (előadások: Geréb L., BGF, Edutus, Sapientia részéről)
Szekcióelnök (tiszteletbeli elnök): dr. Maruzsa Zoltán, társelnök: dr. Geréb László
Program: 
10,00-11,00: Három anyaországi előadó, 20-20 percben
11,00-11,30: Kávészünet
11,30-13,00: Három helyi előadó, 20-20 percben
13,00-14,00: Work-shop a szekció témájában: Milyen tudást várnak el a turizmusban érdekelt vállalkozók, vendéglátósok egy végzett hallgatótól?
14,00-15,00: Ebéd – Gondűző étterem
2. szekció: Helyszín: Derzsi Vártemplom Időpont: 10,00-13,00
Téma: A falusi turizmus szerepe Székelyföld fejlődésében (előadások: helyi tiszteletes, BGF, Edutus, stb.)
Szekcióelnök: dr. Csizmadia László, társelnök: Demeter Sándor (helyi lelkész, Edutus-on végzett hallgató)
Program: 
10,00-11,00: Három anyaországi előadó, 20-20 percben
11,00-11,30: Kávészünet
11,30-13,00: Három helyi előadó, 20-20 percben
13,00-14,00: Work-shop a szekció témájában: A vártemplom hatása a település életére? (Lélek, lélek, de miből élek?)
14,00-15,00: Ebéd – Derzsi vártemplom pincéje
3. szekció: Helyszín: Szovátai Danubius szálloda Időpont: 10,00-13,00
Téma: A turisztikai desztinációk menedzsmentje (előadások: Horváth Alpár, Magyar Turizmus Zrt. képviselője, Erzsébet program, stb)
Szekcióelnök: dr. Horváth Gergely - Magyar Turizmus Zrt, társelnök: dr. Horváth Alpár
Program: 
10,00-11,00: Három anyaországi előadó, 20-20 percben
11,00-11,30: Kávészünet
11,30-13,00: Három helyi előadó, 20-20 percben
13,00-14,00: Work-shop a szekció témájában: Stratégiai együttműködések fontossága a turizmusban
14,00-15,00: Ebéd – Danubius Hotel vendéglő része
4. szekció: Helyszín: Madarasi Hargita Időpont: 10,00-13,00
Téma: A székely táj – területfejlesztés és/vagy turizmus (Veres H., Legendárium, BGF, Edutus, megyei tanács)
Szekcióelnök: dr. Ruszinkó Ádám, társelnök: Dr. Nagy Benedek
Program: 
10,00-11,00: Három anyaországi előadó, 20-20 percben
11,00-11,30: Kávészünet
11,30-13,00: Három helyi előadó, 20-20 percben
13,00-14,00: Work-shop a szekció témájában: Hogyan (ne) fejlesszük a Madarasi Hargitát?
14,00-15,00: Ebéd – Pethő Panzió
5. szekció (amennyiben nem lesz megfelelő számú jelentkező, összevonásra kerül a 2. számú szekcióval):Időpont: 10,00-13,00
Helyszín: Oroszhegy község, Tibódi kultúrotthon
Téma: A helyi termékek szerepe a turizmusban (előadások: Ilyés F., pálinkafőzök, tejtermelők, szövetkezetek, Góbé termék, Székely termék, Székelygyümölcs, stb.)
Szekcióelnök: Ambrus Tibor, társelnök: Drd. Ilyés Ferenc
Program: 
10,00-11,00: Három anyaországi előadó, 20-20 percben
11,00-11,30: Kávészünet
11,30-13,00: Három helyi előadó, 20-20 percben
13,00-14,00: Work-shop a szekció témájában: Hogyan válhat a székely termékek turisztikai termékké? 
14,00-15,00: Ebéd – Sziklakert étterem
D. ÖSSZEGZŐ PLENÁRIS ÜLÉS Időpont: 2015, április 24., szombat, 17,00 óra 
Helyszín: Stúdió mozi terme
Levezető elnök: Dr. Kandikó József
Előadások:
17.00-17.50 Szekcióelnökök összefoglaló bemutatója a szekcióban elhangzott előadásokról és azok következtetéseiről (szekcióként 10 perc)
17,50-18,00 A konferencia elnökének összefoglalója a konferencia egészéről (10 perc)
18,00-18,20 Nagynevű meghívott általános előadása Székelyföld fejlesztésének fontosságáról, a hasonló konferenciák ebben betöltött szerepéről (Dr. Horváth Gyula) 
18.20-18.50 Székelyföld (is) a Kárpát-haza része – NSKI részéről
18,50-19,00 Megemlékezés Dr. Buday- Sánta Attila professzornak határon túli magyar tudományosság érdekében kifejtett munkásságáról (Dr. Nagy Benedek)
E. ZÁRÓBULI 20 óra vacsora
Helyszín: Küküllő szálloda vagy Septimia: Gálaest: rövid előadások és szórakoztató programok